Doanh thu của các doanh nghiệp xổ số là từ đâu?
947 views

Pháp luật của Việt Nam có quy định soi cau là vi phạm pháp luật nhưng theo số liệu từ Bộ Tài chính, trong năm 2014, ngành xổ số với 63 công ty xổ số của các địa phương cùng Công ty Xổ số điện toán (Vietlott) đã tạo ra tổng doanh thu hơn 63.000 tỷ đồng, tương đương gần 3 tỷ USD. Trong đó, 21 công ty xổ số Miền Nam tạo ra khoản doanh thu lên đến 55.300 tỷ đồng trong khi 29 công ty Miền Bắc chỉ đạt 3.200 tỷ và 14 công ty Miền Trung đạt 4.500 tỷ đồng.
Như vậy bình quân 1 công ty xổ số tại phía Nam đạt doanh thu trên 2.600 tỷ đồng thì doanh thu bình quân của 1 công ty tại Miền Bắc và Miền Trung tương ứng đạt 110 tỷ và 320 tỷ đồng. Nhưng liệu doanh thu của các doanh nghiệp xổ số có phải là chỉ từ xổ số hay còn từ các nguồn khác? Các bạn hãy cùng tin tức nóng khám phá nhé.


Khu vực miền Nam chiếm 87-88% doanh thu xổ số cả nước

Doanh thu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số bao gồm:
1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số;
2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh XSDLK thu 3 được pháp luật cho phép;
3. Doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm các khoản thu phát sinh được xác định theo chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
4. Thu nhập khác bao gồm:
a) Thu nhập khác được xác định theo chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
b) Thu nhập từ việc hoàn nhập giá trị các giải thưởng tích lũy của các sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán không có người trúng thưởng tại thời điểm kết thúc thời hạn lĩnh thưởng theo quy định tại Thể lệ trò chơi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 9. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
1. Doanh thu từ hoạt động du doan XSDN các loại hình xổ số: là toàn bộ số tiền bán vé phải thu phát sinh trong kỳ từ các loại hình xổ số được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ.
2. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác ngoài hoạt động kinh doanh các loại hình xổ số được pháp luật cho phép: là toàn bộ số tiền phải thu phát sinh trong kỳ từ việc bán sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh xổ số.
3. Doanh thu từ hoạt động tài chính: hạch toán vào doanh thu khi hoạt động kinh tế phát sinh, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
4. Thu nhập khác: hạch toán vào doanh thu khi có bằng chứng khách hàng chấp nhận thanh toán, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.