By

Em không biện minh cho tội ngoại tình của mình, cũng không bao giờ tự nhận mình là người vợ đoan chính, thủy chung. Nhưng, đời người phụ nữ, khi đã lấy chồng...