Theo ông Nguyễn Minh Đức, Chuyên gia bảo mật của Tập đoàn FPT, để giảm thiểu khả năng mất an toàn thông tin (ATTT) tại các tổ chức, doanh nghiệp, giải pháp ngăn chặn mã độc tương tác với môi trường mạng sẽ hiệu quả hơn so với việc cài đặt phần mềm trên các thiết bị riêng lẻ.

Xem Thêm