By

Theo nghiên cứu của tap chi dan ong thì bệnh lậu lây truyền qua đường tình dục và đang ngày càng gia tăng đặc biệt là trong giới trẻ. Bệnh lậu làm giảm chất...