Thông qua ông Alfonso Morata - người đại diện cũng là cha đẻ của mình, Alvaro Morata đánh tiếng sẵn sàng trở lại Bernabeu.

Xem Thêm