By

Thông qua ông Alfonso Morata – người đại diện cũng là cha đẻ của mình, Alvaro Morata đánh tiếng sẵn sàng trở lại Bernabeu. Real Madrid bán Alvaro Morata cho Juventus...

Xem Thêm