Con số 2 trong văn hóa được xem là con số may mắn, cát lành. Phụ nữ có ngày sinh kết thúc bằng số 2 thì nghiễm nhiên cũng được hưởng lây sự may mắn đó

Xem Thêm