By

Một phần nhờ Messi xử lý bóng không gian hẹp vượt trội; chuyền dài giỏi hơn; bên cạnh khả năng đột phá tốc độ, nhưng không thiếu kỹ thuật – thứ mà Xavi...