By

Phụ nữ thường bảo nhau lấy được chồng hiền ai chả sướng. Nhưng tôi chẳng biết chồng các chị hiền thế nào, và các chị sướng ra sao. Còn tôi thì khổ, phải...

Xem Thêm