By

Đọc báo hôm nay thấy vụ thừa nhận bịa chuyên của cô gái bị tấn công trong đêm.Gần 1 ngày sau khi tung tin bị 2 thanh niên đeo bám, giật túi, tấn công trong đêm,...

Xem Thêm