By

Theo rât nhiều  tam su thì nhiều người thường không biết dấu hiệu giang mai nhận biết mà họ chỉ mới nghe qua, chưa biết được dấu hiệu như thế nào. Nên...

Xem Thêm