By

Theo xsmn thì Bí thư Đinh La Thăng, TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng chỉ số đo lường hiệu quả hành chính công và năng lực cạnh tranh đều thua các...