By

Theo tin tuc an ninh đưa tin: Đang trên đường tuần tra tại khu vực đường mòn biên giới 05, thị trấn Đồng Đăng, công an huyện Cao Lộc phát hiện một nhóm đối...

Xem Thêm