Mới đây đã có 1 CĐV rất cuồng nhiệt của Iceland đã bạo chi thuê cả 1 chuyên cơ riêng tới Pháp xem lịch euro 2016 và cổ vũ cho đội nhà.

Xem Thêm