Nếu internet đã làm thay đổi thói quen đọc báo giấy thì nạn xâm phạm bản quyền có thể làm mất khả năng sinh tồn của một tờ báo.

Xem Thêm