Jose Mourinho đã vạch sẵn một bản kế hoạch chuyển nhượng cho Manchester United ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Những cái tên mà Người đặc biệt nhắm đến đa số là “sao bự.”

Chelsea cho biết sẽ để Eden Hazard sang Real Madrid, nhưng với một điều kiện.

Xem Thêm