By

Thắng sai lầm khi đánh đổi hạnh phúc đích thực để đổi lấy một sự ngọt ngào giả tạo Trước tòa, Thắng ngất lịm đi khi nghe Hương nói bé Nam không phải...

Xem Thêm