Các chuyên gia săn tin chuyen nhuong của tờ The Sun cho biết Anthony Martial muốn tăng lương từ 68000 bảng/tuần lên 100000 bảng/tuần...

Xem Thêm