So sánh giá một chiếc Big Mac của McDonald's tại Việt Nam với Mỹ, The Economist cho rằng tiền đồng đang thấp hơn USD 45,8%.

Xem Thêm