By

xsmb – Loại thẻ tín dụng này chỉ dành cho những người sẵn sàng tiêu hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đồng trong một lần mua sắm.  Sau một hồi mua sắm tại...

Xem Thêm