By

Bạn sẽ không bao giờ lường trước những sự việc diễn ra trong bóng đá, nhưng trên hết, tôi vẫn muốn tiếp tục ở lại Real thi đấu trong nhiều năm nữa. Chuyên...