Sinh con trai dường như là điều bắt buộc đối với những gia đình thời xưa. Quan niệm trọng nam khinh nữ đã khiến việc sinh côn trai là việc quan trọng nhất

Xem Thêm