By

Theo như báo ngoi sao đưa tin Thai nhi tuần thứ 16 là giai đoạn bé yêu của bạn vẫn còn rất nhỏ, chỉ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của bạn. Ở thời điểm này...