By

1. Sự phát triển của thai nhi 5 tuần tuổi như thế nào? Thai nhi 5 tuần tuổi, lúc này chiều dài của phôi thai chỉ khoảng 1,25 mm. Phôi đã hình thành rất nhiều tế...

Xem Thêm