Thai nhi 5 tuan tuoi, lúc này chiều dài của phôi thai chỉ khoảng 1,25 mm. Phôi đã hình thành nhiều tế bào. ống thần kinh chạy dọc suốt chiều dài của phôi

Xem Thêm