Thai nhi 12 tuan tuoi bằng khoảng quả mận, dài khoảng 5.3 cm và nặng tầm 14g. Hầu hết hệ thống cơ quan chính trong cơ thể thai nhi đã hình thành

Xem Thêm