Thai nhi tuần thứ 16, bé yêu của bạn vẫn còn rất nhỏ, chỉ nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của bạn. Thai nhi ở tuần thứ 16 bắt đầu xuất hiện những cơn nấc cụt

Xem Thêm