Tháng 8 thời tiết ẩm ương là thời điểm “khó ở” nhất trong năm về thời tiết cũng như phong cách trang phục.

Xem Thêm