Xem tử vi thứ 4 tuổi Ngọ ngày 1/7/2015, Canh Ngọ nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, không nên tiến thêm. Trong ngày sẽ còn có nhiều chuyện bất lợi xảy đến.

Xem Thêm