By

Thoi trang tre hiện nay đang có 2 xu hương: hở bạo và kín cổng cao tường.. Tuy nhiên mỗi cái đều có 1 vẻ đẹp riêng. Hãy cùng báo phụ nữ xem các sao ăn mặc thế...

Xem Thêm