Máy bay lạ, bay cao hơn mực tối thiểu, cắt ngang một số đường hàng không trong vùng thông báo bay Hồ Chí Minh nhưng không liên lạc với cơ quan không lưu.

Xem Thêm