Quý Ông tuổi Bính Ngọ là người thông minh, lanh lợi, với khả năng gánh vác việc to, biết tận dụng ưu điểm của mình nên thường đạt thành tựu cao hơn người.

Xem Thêm