Gần 5 năm sau khi trốn sang Mỹ, ông chủ salon ôtô lừa đảo hàng loạt người ở Sài Gòn bị dẫn độ về Việt Nam bằng chuyến bay đặc biệt.

Xem Thêm