Mạng xã hội phát triển, chi phí để lập một trang web cũng hết sức rẻ, thủ tục đơn giản, nên ngày càng xuất hiện nhiều trang thông tin điện tử ra đời với mục đích tư lợi cá nhân...

Xem Thêm