Trang The Next Webdẫn nguồn tin từ Intercept, một trang web tin tức của nhà sáng lập eBay Pierre Omidyar cho biết, Windows 10 sẽ tự động lưu trữ chìa khóa dữ liệu của người dùng trên máy chủ của Microsoft.

Xem Thêm