Trường đại học có quyền quy đinh tuyển thẳng
on 9th Tháng Năm 2015
| 952 views

Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia, các trường đại học phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và thông báo công khai ít nhất 3 năm trước khi áp dụng.

Tin tuc trong ngay cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ban hành hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2015. Theo đó, công tác tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành ngày 26/2 của Bộ trưởng Giáo dục. Thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia (từ giải ba trở lên) được tuyển thẳng vào các ngành đại học và cao đẳng đúng hoặc gần với môn thi (quy định cụ thể tại đây).

DSC-4578-4366-1429872603.jpg

Thí sinh mùa tuyển sinh 2014. Ảnh: Quý Đoàn.

Đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, căn cứ vào kết quả diem thi tot nghiep dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật và danh mục các ngành đúng, ngành gần, giám đốc các đại học, học viện và hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Bộ Giáo dục cũng cho hay, năm 2015, các trường có thể bổ sung các ngành đúng và ngành gần đối với từng môn thi học sinh giỏi quốc gia phù hợp với yêu cầu đầu vào các ngành đào tạo của trường. Tức là các trường xét tuyển thẳng học sinh đạt giải gì, ở môn nào, vào ngành học nào hoàn toàn do trường quy định. “Nếu không tiếp tục tuyển thẳng vào một số ngành đúng hoặc ngành gần với môn thi học sinh giỏi quốc gia, các trường phải báo cáo Bộ Giáo dục và thông báo công khai ít nhất 3 năm trước khi áp dụng”, hướng dẫn nêu rõ.

Bộ Giáo dục cũng quy định, thí sinh đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) được bảo lưu để hưởng chế độ tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) sau khi tốt nghiệp THPT theo quy định của các trường tại năm thí sinh đoạt giải.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của công tác tuyển sinh, các trường xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo từng ngành hoặc chung cho tất cả ngành, đảm bảo tổng chỉ tiêu không thấp hơn số lượng thí sinh tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào trường năm 2014. Trường tổ chức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo nguyên tắc xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó vào ngành gần và phải công bố tiêu chí, quy trình xét và xếp ngành học tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Trước ngày 15/8, các trường phải gửi kết quả tuyển thẳng cho các Sở Giáo dục để thông báo cho thí sinh.