Nguyên liệu tào phớ được anh Thịnh kết hợp để tạo ra những món quà vặt hấp dẫn, mới lạ. Sau gần 4 năm, cựu giảng viên này được biết như một người khởi nhiệp làm giàu từ kinh doanh tào phớ

Xem Thêm