Hôm qua (24/12), Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp phối hợp với Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý thông tin mạng liên quan đến doanh nghiệp tại Việt Nam.

Xem Thêm