Theo Softpedia, chuyên gia bảo mật người Anh Jack Whitton mới đây đã phát hiện một lỗ hổng XSS (chèn mã độc vào web động) cho phép hacker sử dụng ảnh PNG có chứa mã độc để chiếm thông tin người dùng.

Xem Thêm