Trại tị nạn ở biên giới Anh - Pháp nằm ở gần đường cao tốc vì thế rất dễ gặp cảnh những người tị nạn phải chạy ra đường lớn, giơ điện thoại lên trời để hứng một hoặc hai vạch sóng.

Xem Thêm