By

Trại tị nạn ở biên giới Anh – Pháp nằm ở gần đường cao tốc vì thế rất dễ gặp cảnh những người tị nạn phải chạy ra đường lớn, giơ điện thoại...