Chỉ vì muốn khoe khoang thành tích cá nhân, phổ quát bạn teen đã giả mạo hiểm tính mạng để tham gia thử thách "muối đá" mà không lường trước các tác hại

Xem Thêm